Diversifiera och öka tillgängligheten

  • Varje civilisations salt är mångfald. Ju mer blandat ett samhälle är, desto mer intressanta saker kommer att uppstå.

    Antonio Tabucchi